Spółka

Dane Spółki

Podstawowe dane

Nazwa Spółki: Lokalna Palarnia Mała Czarna Sp. z o.o.

al. Ignacego Jana Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

Dane identyfikacyjne

NIP: 8982228794

KRS: 0000664635

REGON: 366606093

Organ rejestracyjny: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego